มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลั … Continue reading มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด … Continue reading บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel