ส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ประจำปี 2567

  ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยห … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ประจำปี 2567