ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดี พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  วันนี้ (12 มกราคม 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดี พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน