ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9” (SoTL9)

    ส่วนสื่อสารองค์กร  นำโดยนายกรกช บุญอมร หั … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9” (SoTL9)