ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบด … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารเข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.มงคล ธีร … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารเข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช