ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024”

  งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024”

ส่วนสื่อสารองค์กร สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  ผู้ช่วยอธ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง