นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์SEIR พยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์SEIR พยากรณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19