ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก NBT นครศรีธรรมราช

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิก … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก NBT นครศรีธรรมราช

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จ UKPSF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จ UKPSF

Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์