เรื่องราวของเรา

ข่าวสาร กิจกรรมส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  วันนี้ (20 ก.ย.66) ส่วนสื่อสารองค์กร โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กรและนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่ฯงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ต้อนรับคุณกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล ผู้สื่อข่าว ThaiPBS จังหวัดนครศรีธรรมราช......
20 ก.ย. 23
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร "สานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลา" ประจำปี 2566 เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ......
14 ก.ย. 23
  ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนจาก NBT นครศรีฯ เข้าพบและสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ในรายการ “ระเบียงใต้”  ในประเด็น การเปิดรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 และกา......
11 ก.ย. 23
  นางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ และนายบรรพต  ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ได้ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหน่วยงาน ประจำปี 2566 เรื่อง “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน WU Innovation ......
7 ก.ย. 23
  นายสุทิน พรชัยสุรีย์ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ในฐานะ......
4 ก.ย. 23
  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน  : Walailak  to School เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง เพื่อสร้างเค......
1 ก.ย. 23
วันนี้ (24 ส.ค.66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยว......
25 ส.ค. 23
  วันนี้ (24 ส.ค. 66) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดประชุมแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์......
24 ส.ค. 23
วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา) โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง จำนวน 74 คน ศึก......
17 ส.ค. 23
วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30-16.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC ......
16 ส.ค. 23
1 2 3 11