เรื่องราวของเรา

ข่าวสาร กิจกรรมส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก และรองศาสตราจ......
23 ก.พ. 24
  ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และนายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เดินทางมานิเทศน์นักศึก......
19 ก.พ. 24
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธ......
16 ก.พ. 24
  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 77 คน ในโอกาสเข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลั......
15 ก.พ. 24
  วันนี้ (14 ก.พ.67) นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฯ ให้การต้อนรับ นายกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวเรือนไม้เมืองหนาวและสถ......
14 ก.พ. 24
  ช่วงเช้าวันนี้ ( 13 ก.พ. 67 ) นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและประสานงาน นายดวงดี ปิ่นใจ และนางสาวสุนิษา แสงระวี ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และททบ.5 จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำข่าวเรื......
13 ก.พ. 24
  งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานฯ และบุคลากร ร่วมหารือกับตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า......
1 ก.พ. 24
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างาน งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ คุณกรกช  บุญอมร  หัวหน้างาน งานผลิตสื่อและสารสนเทศ   ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิ......
1 ก.พ. 24
  ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ ถ่ายทำสปอต TCAS67 รอบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา นำโดย นายกรกช บุญอมร หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานผลิตสื่อและสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาจากโครงการ Walailak ......
31 ม.ค. 24
  วันนี้ ( 29 มกราคม 2567 ) รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ในโครงการวิทยาศาสตร์ท่องโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2567 น......
29 ม.ค. 24
1 2 3 4 18