Walailak Channel สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผลิตรายการทาง W … Continue reading Walailak Channel สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum

Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาฟอนต์ไทย ประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30%

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหย … Continue reading นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาฟอนต์ไทย ประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30%

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “THAILAND DIGITAL TR … Continue reading ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

ยอดเยี่ยม!! ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เวที Thailand Synergy เพื่อ SMEsไทย “7 Innovation Awards 2021”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิช … Continue reading ยอดเยี่ยม!! ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เวที Thailand Synergy เพื่อ SMEsไทย “7 Innovation ...