นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก วช.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ จ … Continue reading นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก วช.

อธิการบดี​มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020​และผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่​ 13 มกราคม​ 2564​ ที่ผ่านมา​ ศาสตราจารย์​ ด … Continue reading อธิการบดี​มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020​และผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ … Continue reading การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กรในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายง … Continue reading คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่