คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล.

ส่วนสื่อสารองค์กรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประสานงานในภารกิจการมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายยุทธ เอี่ยมสอาด คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสักขีพยานในการรับมอบเงิน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 500,000 บาท จากนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส พี อาเขต ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มนวัตกรรมชั้นนำและเป็นต้นกำเนิดของ Functional drink ในไทย ด้วยแบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ มายาวนาน และมีสินค้าที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากเกษตรไทยแบรนด์ โมกุ โมกุ, เซ็ปเป้ อโลเวร่า และออลโคโค่ จำหน่ายใน 94 ประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธาน “เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญานที่สร้างสรรค์ของเรา”เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้