ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่ว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทน … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช