ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อธิการบดี ได้อำนวยพรให้บุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กรทุกคนมีมีความสุข พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีพลังกาย พลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป