ส่วนสื่อสารองค์กร ยินดีต้อนรับ Fulbright Scholar Professor Karl G. Truatman

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะรองอธิการบดีผู้กำกับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Dr. Karl G. Trautman นักวิชาการฟุลไบรท์และศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Central Maine Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเข้าร่วมบัณทึกเทปรายการ Walailak Global ณ สตูดิโอ Walailak Channel สื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

 

ในระหว่างการบันทึกรายการ Walailak Global ศาสตราจารย์ Trautman ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน และชี้ให้เห็นว่าครูควรประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเต็มใจที่จะทดลองวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับนักเรียน

“เมื่อคุณทำเช่นนั้น นักเรียนจะรู้สึกว่าคุณกำลังพยายามสื่อสารกับพวกเขา และจะเป็นการเปิดใจของพวกเขาให้ตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพูดจริง ๆ เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์” ศาสตราจารย์ Trautman กล่าว

 

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับชมรายการ