อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

คกก.ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏ … Continue reading อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนสื่อสารองค์กร ยินดีต้อนรับ Fulbright Scholar Professor Karl G. Truatman

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิก … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ยินดีต้อนรับ Fulbright Scholar Professor Karl G. Truatman