ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์”

  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลักษณ์ นำโดย ผู้ช่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์”