ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์”

 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหาร และ บุคลากรฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 9 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรนำคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรถไฟฟ้า พร้อมนำชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลักษณ์ และพิชิตหอชมฟ้า อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวโดย นางสาวอภิญญา ทองทศ นักศึกษาฝึกงานส่วนสื่อสารองค์กร