ผู้บริหารและบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

ผู้บริหารและบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิกมาราธอน นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานฝ่ายข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนางเจนจิรา พุมดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบตมินตัน นายโกศล ช่วยอุปการ เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล และนางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลชาย-หญิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 94 คน ประกอบ นักกีฬา/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน 89 คน และคณะทำงาน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันฯ  9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย เทนนิส แอโรบิก เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน สนุกเกอร์ – บิลเลียด เปตอง และกรีฑา

ผู้บริหารและบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"

ผู้บริหารและบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"