ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์บริการการศึกษา ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ครู และนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมหอชมฟ้า อุทยานพฤกษศาสตร์