ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง