ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา) โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง จำนวน 74 คน ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้น นักเรียนได้รับฟังข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากอาจารย์ประจำสำนักวิชาต่าง ๆ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย