มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลั … Continue reading มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช