มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีนางโสภิดา พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการฯ และนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช