สนุกสนาน! น้องๆนักศึกษา Walailak rising star ร่วมถ่ายทำสปอตรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้

  ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ ถ่าย … Continue reading สนุกสนาน! น้องๆนักศึกษา Walailak rising star ร่วมถ่ายทำสปอตรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้