ข้อมูลแสดงร้อยละของการพ้นสภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2555-2563

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading ข้อมูลแสดงร้อยละของการพ้นสภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2555-2563

เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด

เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด Share … Continue reading เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด

Tcas63 รอบ2

Tcas63 รอบ2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีข … Continue reading Tcas63 รอบ2