ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวงาน MOU ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไท … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวงาน MOU ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ จ.กระบี่

ส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”

ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566  ตัวแทนส่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”