สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรม Live PHOTO in Walailak ครั้งที่ 2 เสริมทักษะการถ่ายภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิท … Continue reading สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรม Live PHOTO in Walailak ครั้งที่ 2 เสริมทักษะการถ่ายภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษาร่วมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

บุคลากรและนักศึกษาร่วมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู … Continue reading บุคลากรและนักศึกษาร่วมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1