เรื่องราวของเรา

ข่าวสาร กิจกรรมส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ร่วมส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายตามธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานคึกคัก เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อ......
13 พ.ย. 19
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก......
5 พ.ย. 19
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง วันนี้ (1 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีศาส......
5 พ.ย. 19
ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม 14th CRISU-CUPT Conference ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยกา......
29 ต.ค. 19
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตรา......
29 ต.ค. 19
นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างโดดเด่น ภายใต้การเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.53 สูงที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากได้จัดการเรียนการสอนภายใต......
29 ต.ค. 19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 4 พ.ย.’62 ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 1,944 คน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ......
29 ต.ค. 19
ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ก......
25 ต.ค. 19
  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตนักปกครอง ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์......
21 ต.ค. 19
ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน "คุณธรรม-โปร่งใส" 86.50 คะแนน ระดับ A เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Trans......
18 ต.ค. 19
1 15 16 17 18