ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดการประกวดออกแบบตราสั … Continue reading ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ‘63 ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร … Continue reading ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ‘63 ม.วลัยลักษณ์ ได้ ...

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings เป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้น … Continue reading ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings ...

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาฟอนต์ไทย ประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30%

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหย … Continue reading นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาฟอนต์ไทย ประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30%

ยอดเยี่ยม!! ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เวที Thailand Synergy เพื่อ SMEsไทย “7 Innovation Awards 2021”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิช … Continue reading ยอดเยี่ยม!! ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ ...