ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมก … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน

Walailak Channel ถ่ายทอดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผลิตรายการ Wal … Continue reading Walailak Channel ถ่ายทอดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37

ทีมข่าวส่วนสื่อสารองค์กร สัมภาษณ์เจ้าพ่อปู้ม้า มวล. ในโอกาสคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ

          ทีมงานฝ่ายข่าวและนักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนสื่อส … Continue reading ทีมข่าวส่วนสื่อสารองค์กร สัมภาษณ์เจ้าพ่อปู้ม้า มวล. ในโอกาสคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จ UKPSF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จ UKPSF

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส่วน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

Walailak Channel สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผลิตรายการทาง W … Continue reading Walailak Channel สัมภาษณ์นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม”

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 ...