ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”ร่วมพูดคุยและหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”ร่วมพูดคุยและหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Knowledge Sharing “เป็นพิธีกรอย่างไร…ให้สนุกและครบเครื่อง : เทคนิคการเป็นพิธีกรเบื้องต้น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่ว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Knowledge Sharing “เป็นพิธีกรอย่างไร…ให้สนุกและครบเครื่อง : เทคนิคการเป็นพิธีกรเบื้องต้น”

ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา มาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.00 – 16.30 น.รอง … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา มาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่ว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์”

  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลักษณ์ นำโดย ผู้ช่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ทักษิณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “การบริหารงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์”

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี