อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

คกก.ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏ … Continue reading อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

การอบรมกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วย Webometrics โดยการทํา SEO ครั้งที่ 2

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คกก.ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหา … Continue reading การอบรมกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วย Webometrics โดยการทํา SEO ครั้งที่ 2

การสร้างและเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 “เขียนอย่างไรให้เป็น Blog”

คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometri … Continue reading การสร้างและเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 “เขียนอย่างไรให้เป็น Blog”